#dailyracism: ‘Racisme is nergens een groter probleem dan in België’
Foto: Photo News

Slachtoffers van racisme delen massaal hun verhaal op Facebook en Twitter. Met de hashtag #dailyracisme hoopt initiatiefnemer en Brusselaar Bleri Lleshi verandering teweeg te brengen. ‘Want racisme is nergens een groter probleem dan in België en het neemt alleen maar toe.’

‘Vriendin Nabila Fadil belt nr immo vr appartement: sorry u bent te laat. Ik bel: Wanneer past het voor u.’ ‘16j, ik mag een café niet binnen omdat ik eruitzie als een Turk volgens de buitenwipper.’ ‘Nog voor er 1 woord is uitgewisseld gevraagd worden of je wel Nederlands praat.’

Onder de hashtag #dailyracism verschijnen tweets als deze de laatste dagen veelvuldig op Twitter. Ook op de Facebook-pagina Daily Racism delen mensen hun ervaringen met dagelijks racisme.

Harde realiteit

De man die de oproep lanceerde, is de Brusselse filosoof, activist en schrijver Bleri Lleshi. ‘Het wordt tijd dat iedereen de harde realiteit onder ogen ziet. Racisme is nergens een groter probleem dan in België, blijkt uit cijfers van OESO, en heel veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Ik begrijp dat wel, het is moeilijk om je dat voor te stellen als je er zelf niet mee geconfronteerd wordt. Dat is zoals mannen die seksisme niet begrijpen omdat ze er zelf geen last van hebben. Een probleem is ook dat de politiek het niet serieus neemt, terwijl het probleem veel groter is dan we denken.’

Met dagelijks racisme bedoelt Lleshi discriminatie op de arbeidsmarkt, in het onderwijs of in andere sectoren op basis van huidskleur, afkomst of zelfs gewoon al de achternaam. ‘En het meest schrijnende is dat 82 procent van de gevallen van discriminatie niet gemeld worden. Mensen met een migratieachtergrond hebben geen vertrouwen in de politie, de politiek en instanties als het Minderhedenforum.’

Kordater optreden

Lleshi hoopt mensen bewust te maken van het probleem door hen te informeren, maar hoopt ook dat er kordater opgetreden zal worden. ‘Beleidsmatig moet er heel wat veranderen, er moeten sterkere wetten en straffen komen. Ook in het onderwijs kan bijvoorbeeld actie ondernomen worden door kinderen al vroeger te leren omgaan met stereotypes en vooroordelen en hen via geschiedenislessen ook de minder rooskleurige kant van bijvoorbeeld de kolonisatie te laten zien.’

Racisme is een sociaal fenomeen, benadrukt Lleshi. ‘En daarom heeft ieder van ons een rol te spelen. We moeten iedereen duidelijk maken dat het onaanvaardbaar is en dat moeten we allemaal samen doen. De realiteit is immers dat racisme alleen maar toeneemt.’

Hypocriet

In De Morgen roept het Minderhedenforum vandaag op tot meer actie tegen discriminatie vanuit de overheid. ‘Het moet gedaan zijn met hypocriet zijn’, zegt Lleshi. ‘De partijen die al zo lang in de regering zitten en nu klagen over racisme, die hebben er gewoon jarenlang niets aan gedaan. Geen enkele maatregel is er onder hun bestuur gekomen. Ze hebben dat allemaal geweigerd. Ook Bart De Wever die nu komt zeggen dat we racisme ‘eerder moesten aanpakken’. N-VA weigerde in de vorige regering en in de huidige om concrete maatregelen te nemen tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.’

Isolatie

Door de realiteit waar we elke dag mee geconfronteerd worden waarin scholen meer en meer leerlingen hebben met een migratieachtergrond, leren jongeren steeds jonger omgaan met diversiteit. ‘En dat is een goede zaak, maar het loopt fout wanneer ze ouder worden. Als ze een studentenjob zoeken of een appartement willen huren en geweigerd worden door hun achternaam. Het is nodig dat er opgetreden wordt.’