‘Meer leefloners, ook in Vlaanderen’
Het leefloon wordt toegekend door het OCMW. Foto: Photo News

Het aantal leefloners stijgt in 2015 tot meer dan 115.000. In alle gewesten is er sprake van een stijging, in Vlaanderen gaat het om 27.200 mensen. De schatting komt van het Waalse Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (IDD).

Het aantal leefloners is de voorbije drie jaar fors gestegen, van 95.478 in 2012 tot 102.596 vorig jaar. Bijna 1 op de 100 Belgen is nu een leefloner. Vooral in Wallonië en Brussel kwamen er heel wat mensen met een leefloon bij, al dreigt ook Vlaanderen dit jaar fors boven het recordaantal van 2010 uit te komen.

In 2010 was nog sprake van zowat 95.600 leefloners, waarvan er 25.863 in Vlaanderen woonden. Sindsdien lagen de Vlaamse cijfers steeds lager, maar volgens het IDD zouden ze in 2015 uitkomen op 27.200. Voor Wallonië gaat het om een stijging van 43.000 naar 55.400, voor Brussel van 26.700 naar 32.800. De cijfers komen van het Waalse Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (IDD), dat net een nieuwe studie publiceerde. 

Hervorming

Het instituut wijst voor de stijging onder meer naar de hervorming van de inschakelingsuitkering. Tot eind 2014 kregen jongeren die stoppen met school en na een jaar nog geen werk hebben gevonden, zo’n uitkering. Maar de regering-Di Rupo beperkte het recht op een inschakelingsuitkering en dat heeft zijn effect op de cijfers. Daarnaast wijst het IDD ook op het groeiend aantal gesanctioneerde werkzoekenden.

Voor 2015 voorspelt het IDD voor Vlaanderen 210 miljoen euro aan leeflonen, voor Brussel 274 miljoen en voor Wallonië 455 miljoen op een totaal van 939 miljoen. In 2014 was nog sprake van 843 miljoen, in 2010 van 749 miljoen euro. De kosten komen in toenemende mate bij de gemeenten terecht.

Jongeren

Binnen de groep van leefloners valt vooral het groeiende aandeel jongeren tussen 18 en 25 op, zo bleek eerder uit het trimestriële rapport dat de federale overheidsdienst Maatschappelijke Integratie begin februari publiceerde. Momenteel is zowat een op de drie leefloners jonger dan 25 jaar, en dat terwijl het aandeel jongeren in de totale samenleving slechts 10,7 procent is.