SOUL

Zwarte Messias, zoon van Prince

'cia Jansen

‘Brussels, do you beliiiiiiieve in love’, kraaide D‘Angelo als een predikant in trance. En of we geloofden. In zijn lekker stoïcijnse grooves die als pikdorsers over het podium ...