Belgische grootbanken gebuisd op duurzaamheid
Foto: BELGA
Een evaluatie door een samenwerkingsverband van ngo's geeft alle vier de Belgische grootbanken een onvoldoende op het vlak van duurzaamheid. In totaal zijn negen banken getest, en slechts drie halen een totaalscore van meer dan 50 procent op het vlak van klimaat, mensenrechten, bonussen en transparantie.

Het platform Bankwijzer geeft enkel Triodos, VDK en Van Lanschot  meer dan 50 procent. Bank in overheidshanden Belfius behaalt een score van amper 16 procent.

Duurzaamheid Belgische grootbanken

De banken werden geëvalueerd op hun beleid rond klimaat, natuur, mensenrechten, arbeidsrechten, bonussen, belastingen & corruptie, transparantie en wapens. ‘Acht thema’s die een belangrijke impact hebben op de duurzaamheid van de economie en de samenleving’, klinkt het maandag in een persbericht. 

Bij elk thema is nagegaan in welke mate de banken werk hebben gemaakt van het navolgen van de internationale richtlijnen. Als aan de richtlijnen is voldaan is een punt toegekend, anders niet. Op basis daarvan is de eindscore berekend. Op de site van bankwijzer zijn voor alle banken de verschillende elementen apart toegelicht.

De initiatiefnemers vinden het opvallend dat sommige banken internationale standaarden onderschrijven en beleidsteksten opstellen, maar tegelijk investeren in economische activiteiten met een schadelijke impact op mens en milieu. 'Het is schrijnend vast te stellen dat veel banken in hun klimaatbeleid uitweiden over de CO2-uitstoot van hun kantoren, maar zwijgen over de ecologische voetafdruk van hun investeringen', zegt Frank Vanaerschot van onderzoekscoördinator FairFin daarover.

Daarom vragen de initiatiefnemers een wettelijk kader met minimumnormen. Want "banken die in hun publiciteit beweren dat ze ten dienste staan van de samenleving, moeten dat hard maken in een transparant investeringsbeleid dat duidelijk maakt welke investeringen aanvaardbaar zijn, en welke uitgesloten worden", klinkt het.

Ngo's

De duurzame bankengids is een initiatief van het platform Bankwijzer. Réseau Financité, Oxfam-Solidariteit, Bond Beter Leefmilieu, 11.11.11, CNCD-11.11.11, Amnesty International en Netwerk Bewust Verbruiken zijn lid van het platform, dat gecoördineerd wordt door Fairfin.