Groen: ‘Crevits moet aanval inzetten op schooluitval’
Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman. Foto: BELGA

De spectaculaire groei van het tweedekansonderwijs en bij de examencommissie wijst op een reëel probleem van schoolmoeheid. ‘Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) moet dit slechte rapport van ons onderwijs snel aanpakken. Ze moet nu eens concreet maken hoeveel middelen ze zal inzetten om de uitval op school aan te pakken.’ Dat zegt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman.

Steeds meer mensen proberen toch hun diploma secundair onderwijs te halen, hoewel ze de schoolbanken al lang verlaten hebben. Het aantal cursisten dat in het tweedekansonderwijs (TKO) Algemene Vorming volgt, is in vijf jaar zelfs verdubbeld. Een teken aan de wand.

In het reguliere onderwijs in Vlaanderen verlaat één jongere op de acht zijn of haar school zonder diploma. Schoolmoeheid is bij 21 procent van die schoolverlaters de belangrijkste reden, zo blijkt uit een bevraging van het departement onderwijs van de kandidaat cursisten. Op de tweede plaats komt ‘gestopt wegens het behalen van een C-attest’ (19 procent) en ‘niet gemotiveerd om te studeren’ (11 procent).

Hoog tijd dus om aan de rem te trekken zeggen ze vanop de Vlaamse oppositiebanken bij Groen. Om ervoor te zorgen dat leerlingen beter, juister en gemotiveerder kiezen, vraagt Groen dat onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) de hervorming secundair onderwijs dringend doorvoert met een brede eerste graad.

Nederland is voorbeeld

Volgens de Vlaamse groenen moet Vlaanderen de mosterd zoeken in Nederland. Net zoals bij onze Noorderburen moet de Vlaamse regering de gemeenten ondersteunen om een lokaal aanklampend beleid te voeren. In Nederland wierp dit beleid zijn vruchten af: de ongekwalificeerde uitstroom daalde op tien jaar tijd van 5,5 naar 1,9 procent, terwijl dit in Vlaanderen vandaag nog 12 procent is.

‘Onbegrijpelijk genoeg bespaart Crevits zwaar op onderwijsmiddelen voor gemeenten’, analyseert Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman.

Verder moet de Vlaamse regering ook de leerkrachten van het TKO beter ondersteunen, meent Groen. ‘De leerkrachten krijgen steeds meer te maken met de probleemjongeren uit het gewone onderwijs en steken steeds meer tijd en energie in zorg en in ‘leren leren’. Ze moeten de steun krijgen die ze daarvoor verdienen’, besluit het Groen-parlementslid.