Pfizer opent nieuwe afdeling in Puurs
Vlaams minister-president Geert Bourgeois mocht de nieuwe afdeling openen Foto: BELGA

Het farmaceutisch bedrijf Pfizer heeft in Puurs dinsdag officieel een nieuwe fabriek geopend die jaarlijks 75 miljoen steriele en gekoelde doses van het pneumkokkenvaccin Prevenar 13 gaat produceren, deels voor derdewereldlanden. De investering bedraagt 75 miljoen euro.

Het farmaceutisch bedrijf Pfizer heeft in Puurs dinsdag officieel een nieuwe fabriek geopend die jaarlijks 75 miljoen steriele en gekoelde doses van het pneumkokkenvaccin Prevenar 13 gaat produceren, deels voor derdewereldlanden. De investering bedraagt 75 miljoen euro.

In de nieuwe fabriek, die 75 miljoen euro heeft gekost, worden dertien actieve bestanddelen tegen pneumokokken van Pfizer zelf samengebracht tot één volledig serum, met de toevoeging van aluminiumfosfaat om een immuunrespons te activeren. Daarbij kreeg het bedrijf van het IWT (agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) ook innovatiesteun. De vaccins zijn onder andere bedoeld voor publiek-private allianties zoals Gavi, dat ze in derdewereldlanden verdeelt.

‘Het gaat deels om een verplaatsing van de productie, van een contractor in de Verenigde Staten. Het is daar wat duurder en hier verlopen de processen goed en zijn de mensen technisch goed geschoold. Deels gaat het ook om een uitbreiding van de capaciteit’, zegt manager in Puurs Luc Van Steenwinkel.

In de loop van dit jaar investeert Pfizer ook nog circa 80 miljoen euro in een nieuwe eenheid voor de productie van injectiespuiten en om de bestaande vriesdroogcapaciteit in Puurs te verhogen.

In totaal investeerde het bedrijf de laatste vijf jaar 411 miljoen euro in Puurs, wat ook gepaard gaat met een aanzienlijke stijging van de tewerkstelling. Momenteel werken er 1.500 personen, wat tegen eind 2016 oploopt tot meer dan 1.600 medewerkers. Op vijf jaar komen er zo 400 arbeidsplaatsen bij.

Van Steenwinkel benadrukte met de investeringen in de Rupelstreek de ‘verankering’ van de grootste vestiging van Pfizer in Europa, maar wees de aanwezige Vlaamse minister-president Geert Bourgeois ook op de hoge loonkost, en op de sterke concurrentie - ook tussen eigen sites - in de sector, alsook op de noodzaak van meer technische profielen. Bourgeois stelde veel begrip te hebben voor de situatie, die hij met zijn Vlaamse en federale collega’s wil aanpakken.