Knelpuntberoep: leraar geschiedenis

Het vak geschiedenis kan in middelbare scholen een dankbaar uitgangspunt zijn voor allerlei vormen van gedachtewisseling, zegt Paul Janssenswillen. Maar dat vergt de minimale bereidheid om te communiceren en om ‘geschiedenis’ niet te reduceren tot één waarheid.

Joris Snaet

Wie? Vakdidacticus geschiedenis aan de lerarenopleidingen van de UA en de Hogeschool Thomas More Kempen

Wat? Kritische en gedreven leraren geschiedenis kunnen leerlingen een ruime en genuanceerde blik ...