Tegenstellingen in media vaak weerspiegeld in realiteit

Wij, zij en de rue

Haar documentaire over seksisme in Brussel ‘Femme de la rue’ deed drie jaar geleden flink wat stof opwaaien. Maar al gauw merkte Sofie Peeters hoe snel een complex fenomeen in de debatten werd verengd tot het probleem van één gemeenschap. In de nasleep van de aanslag op ‘Charlie Hebdo’ ziet ze opnieuw hetzelfde gebeuren.

In ‘Femme de la rue’ onderzocht Sofie Peeters seksisme in de Brusselse straten.
In ‘Femme de la rue’ onderzocht Sofie Peeters seksisme in de Brusselse straten. Sofie Peeters

Drie jaar geleden maakte ik een eindwerk voor filmschool Rits over seksisme op straat in Brussel: Femme de la rue. Ik onderzocht waarom mannen me vunzige woorden nariepen, me achtervolgden en me uitscholden ...