Horeca Vlaanderen: ‘Opmerking bij autokeuring betekent ook niet dat auto niet meer mag rijden’
Danny Van Assche van Horeca Vlaanderen. Foto: Marc Herremans - Corelio

In België worden zeer hoge normen gehanteerd voor hygiëne en voedselveiligheid in restaurants en die slagen er daardoor niet in perfecte scores te behalen. Zo verdedigt Horeca Vlaanderen haar leden. De sectorvereniging klaagt over een gebrek aan nuance bij het beoordelen van de resultaten.

‘Qua voedselveiligheid en hygiëne ligt in België de lat erg hoog, en op zich is dat ook goed’, meent Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen. ‘Net omdat de regelgeving zeer strikt is, slagen restaurants er niet altijd in om een score van honderd procent te behalen. Maar dat wil absoluut niet zeggen dat ze daarom zouden falen.’

Van Assche vergelijkt de controle van het FAVV met de autokeuring: ‘Als je je wagen laat keuren kan je ook opmerkingen krijgen die je zal moeten laten nakijken, maar je kan wel blijven rijden. Het systeem werkt prima, maar de resultaten moeten juist geïnterpreteerd worden. Als er een gevaar is voor de volksgezondheid zal het FAVV de zaak in kwestie onmiddellijk sluiten.’

‘In 2013 deed het FAVV 14.464 controles in de horeca en werden er 33 zaken tijdelijk gesloten’, benadrukt Van Assche. Horeca Vlaanderen wijst er ten slotte op dat sommige inspectieresultaten al van enkele jaren terug dateren.

Bekijk de inspectieverslagen en lees de reacties van de restaurants