Indonesische bergingsploegen hebben de staart bovengehaald van de verongelukte airbus van Air-Asia. Die lag 30 meter diep op de bodem van de Javazee. De bergers hopen ook snel de zwarte doos met de vluchtgegevens terug te vinden. Vrijdag zijn er geluidsignalen opgevangen, maar het is nog niet duidelijk of die door de zwarte doos zijn uitgezonden.