Nederlands is een taal met ballast

Hier regent het, in Benin valt de regen

In ‘het regent’ betekent ‘het’ eigenlijk niets. Het Nederlands bulkt van zulke grammaticale overbodigheden, blijkt uit Nederlands onderzoek. Sterker nog, onze taal komt als veruit de meest inefficiënte taal uit de bus.

Joris Snaet

‘Jì jà’, zegt een Fongbe-spreker (uit Benin, red.) als het regent. Letterlijk vertaald, betekent dat: regen valt. ‘In het Fongbe-zinnetje wordt geen ‘‘betekenisloos’’ woord gebruikt, in de Nederlandse zinsnede ‘‘het regent’’ betekent het eigenlijk helemaal niets’, zegt Sterre Leufkens (28).

Leufkens, taalwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam, speurde voor haar doctoraatsthesis in 22 talen naar dat soort van overbodige grammaticale elementen. Dat onderzoek verdedigt ze pas later deze maand ...