Opgelet: overstekende oudjes
Beersel heeft de primeur: een bord dat waarschuwt voor oudjes. Foto: Herman Ricour

Het bestond al in het buitenland, maar nu maakt het zijn opgang in België: een verkeersbord dat waarschuwt voor ‘overstekende ouderen’. De gemeente Beersel plaatst ze bij alle rusthuizen. ‘Als ­gemeenten oudere inwoners echt willen helpen, kunnen ze maar beter de verkeerslichten langer op groen laten voor wie oversteekt’, zegt de Vlaamse Ouderenraad, die niet te spreken is over het uitzicht van het bord.

Op het bord staat een oudere, gebogen mannelijke figuur, met in zijn zog een al even krom lopend oud vrouwtje.

Het idee voor het bord kwam van het rustoord zelf. ‘Verschillende van onze bewoners zijn nog goed te been en gaan regelmatig wandelen. En dan moeten ze vaak de straat oversteken’, zegt directeur Peter Herreman.

Gemeentes zijn vrij om nieuwe verkeersborden aan te maken, maar de politie kan op basis van het bord geen boetes opleggen. ‘Het risico bestaat ook dat het bord verwarring veroorzaakt, omdat de betekenis ervan niet aangeleerd wordt in de rij-opleiding’, zegt Werner De Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. ‘Er staat wel een tekst onder, maar net daardoor kan de effectiviteit verloren gaan. Bestuurders hebben vaak niet voldoende tijd om een opschrift te lezen.’