Rekenhof kraakt deal BAM en Noriant
Foto: BELGA

Het Rekenhof ziet heel wat risico’s aan de dading die de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) afsloot met het bouwconsortium Noriant na het schrappen van de Oosterweelverbinding met Lange Wapper. Bovendien stelt het zich vragen bij het neergetelde bedrag, schrijft De Standaard dinsdag.

Na het afvoeren van de oude Oosterweelplannen dreigde Noriant met een schadeclaim van 323,9 miljoen euro. Uiteindelijk kwam een dading van 37,2 miljoen euro uit de bus.

Volgens De Standaard vindt het Rekenhof die keuze om een mogelijk jarenlange procedureslag te vermijden “verdedigbaar”. Al stelt het vragen bij de hoogte van het bedrag. Bovendien bestaat de kans dat Noriant bij een nieuwe gunningsprocedure opnieuw gekozen wordt en dus voor bepaalde opdrachten een tweede keer vergoed wordt.

Forse kritiek is er ook op het feit dat een bedrijfsrevisor slechts een dag kreeg om alle door Noriant gemaakte kosten tegen het licht te houden.

Tot slot ziet het Rekenhof risico’s aan de 5,1 miljoen euro die de BAM betaalt voor de intellectuele eigendomsrechten op het ontwerp. Om claims over voorkennis te vermijden, zal dat openbaar gemaakt moeten worden, luidt het nog.