Overheid zet jongeren in de kou
Foto: Photo News

Bedrijven en overheidsinstellingen houden zich steeds minder aan de wettelijke verplichting om minstens 3 procent schoolverlaters aan te werven. Uitgerekend de overheid blijft het meest in gebreke. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Arbeidsraad, zo schrijft De Morgen.

'De Raden stellen vast dat het aantal privé-ondernemingen waar minstens 3 procent van de werknemers een jongere is, de laatste 10 jaar in de drie regio’s achteruitging. Zeker de laatste jaren is er een grote terugval, van 87 procent in 2008 tot 81 procent in 2013 in de drie regio’s samen. De achteruitgang in de federale openbare sector is nog opvallender. In 2004 voldeed 87,8 procent van de federale overheidsinstellingen aan de verplichting, in 2013 was dat nog maar 51,9 procent', klinkt het.

'Wij hebben het rapport nog niet kunnen inkijken. Maar het is duidelijk de verantwoordelijkheid van de federale overheidsdiensten om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen', luidt het bij minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA).