Vlaanderen telt straks tachtig fietssnelwegen
Foto: if
Vlaanderen telt binnenkort 80 zogenoemde ‘fietsostrades’: brede, afzonderlijke fietspaden– quasi ononderbroken – om snel van je woonplaats tot in de stad te geraken. ‘Met dit soort fietspaden krijg je mensen uit de file én uit de auto’, aldus Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) in Het Nieuwsblad.

Sommige van de in totaal 80 Vlaamse fietssnelwegen zijn al grotendeels klaar. Voor andere trajecten staan nog ingrijpende werken op stapel. Zo moet nog een fietsbrug op het traject tussen Leuven en Brussel aangelegd worden, en op het fietspad tussen Antwerpen en de grensgemeente Essen moeten bijvoorbeeld nog enkele ontbrekende stukken fietspad worden aangelegd. Een aantal andere fietssnelwegen zitten nog in de planningsfase.

Feit is wel dat over enkele jaren Vlaanderen in totaal zo’n 80 fietssnelwegen zal hebben: brede, afzonderlijke fietspaden die een eigen route volgen, en slechts zelden worden onderbroken door kruispunten, bijvoorbeeld door fietstunnels en -bruggen te voorzien. ‘Op fietssnelwegen moet je als fietser immers veilig een gemiddelde rijsnelheid van 20 km per uur kunnen aanhouden’, liet de Vlaamse fietsmanager eerder optekenen.

De verwachting is dat met de fiets naar het werk gaan alleen maar populairder zal worden, zeker met de opkomst van de elektrische fiets. De gemiddelde afstand naar het werk in Vlaanderen is gemiddeld zo’n 12,4 kilometer, perfect haalbaar met de fiets.