Ik heb zoiets van

Grammaticale ergernissen

Een volledige lijst maken van taalkwesties waar mensen zich aan ergeren zou te ver leiden. Daarom: een greep uit de voorraad:

1. Onnodig buitenlands: iedere taal kent leenwoorden, maar ‘onnodige ...