Stijn VerreptEmeritus taalbeheersing UA en medeopsteller petitie Nederlands Vanzelf Sprekend

‘Een duidelijke norm biedt kansen’

‘Samen met de actiegroep Nederlands Vanzelf Sprekend vind ik dat iedereen gebaat is bij een duidelijke norm. Die geeft de taalgebruiker de meeste kansen. Als die norm bovendien Noord en Zuid zoveel ...