Fed stopt met opkopen van obligaties
Foto: AFP

Zoals verwacht heeft de Fed, de Amerikaanse centrale bank, beslist vanaf november geen obligaties meer op te kopen. De Fed heeft vertrouwen dat het herstel van de Amerikaanse economie op schema zal blijven.

De voorzitster van de Fed, Janet Yellen, nam vandaag een officiële beslissing die economen wereldwijd al voorspeld hadden: het grootschalige programma waarbij de Fed de voorbije jaren obligaties opkocht, is ten einde. ‘We zien genoeg onderliggende kracht in de economie om een maximale werkgelegenheid in de economie te ondersteunen in een context van prijsstabiliteit.’ De doelstelling voor inflatie en werkgelegenheid worden niet bedreigd, volgens de Fed.

Volgens critici is de Amerikaanse werkloosheid is intussen inderdaad fors gezakt, maar blijven de groei en de inflatie te laag. Bovendien, zo heeft de Fed zelf gezegd, geeft de officiële werkloosheid een te rooskleurig beeld.

Dat betekent dat de Fed zich opnieuw zal toeleggen op wat het normaal doet: de economie beïnvloeden door de rente te verhogen (afremmen) of te verlagen (stimuleren). Omdat de rente tijdens de financiële crisis al tot zo goed als nul procent was verlaagd, kocht de centrale bank sinds 2008 obligaties op de markt, waardoor rechtstreeks nieuw geld in de financiële markten werd gepompt. ‘Geld drukken’, wordt dat genoemd.

Later meer.