De Vlaamse regering wil komaf maken met het klein beschrijf van vijf procent bij aankoop van een bescheiden gezinswoning. In de plaats moet er één globaal verlaagd tarief komen. Dat staat te lezen in de beleidsnota van minister Annemie Turtelboom (Open Vld).

Mensen die vandaag een 'bescheiden' woning kopen, moeten vijf procent belastingen betalen op de totale aankoopsom. Of de woning al dan niet bescheiden is, hangt af van het kadastraal inkomen (KI) van het huis of appartement. Wie geen tot twee kinderen ten laste heeft, geniet tot en met een kadastraal inkomen van 745 euro van het klein bedrijf. Als het KI hoger is, moeten tien procent registratierechten betaald worden, ongeacht de aankoopsom van het onroerend goed.

"Klein of groot beschrijf, maak het veel uit. Stel: je koopt een bescheiden woning van 220.000 euro. Valt het huis onder klein beschrijf, betaal je vijf procent belastingen, 11.000 euro dus. Is het groot beschrijf, dan betaal je tien procent, wat neerkomt op 22.000 euro. Een verschil van 11.000 euro dus," vertelt notaris Erik Van Tricht.

En dat verschil wil minister van Financiën en Begroting Annemie Turtelboom nu net wegwerken. In haar beleidsnota staat dat de bestaande gunstmaatregelen zullen worden geheroriënteerd naar een globaal lager tarief voor de eigen gezinswoning. Volgens de minister is het wel nog te vroeg om te zeggen wat het uiteindelijke resultaat van de beslissing zal zijn.