De drempel om te investeren in isolatie blijft voor veel gezinnen te hoog. in isolatie aan te pakken is meer maatwerk nodig. Dat zegt de Bond Beter Leefmilieu in een reactie op de geplande afbouw van de isolatiepremies in Vlaanderen. ‘Met een afbouwscenario alleen dicht je de kloof niet.’

BBL-beleidscoördinator Lieze Cloots is van mening dat de premies niet volstaan om gezinnen te overtuigen te investeren. De milieuorganisatie wijst op andere andere hindernissen voor de lagere inkomsten, zoals de problemen voor huurders om hun huurwoning te isoleren. ‘Maatwerk voor al deze doelgroepen is nodig.’

‘Instrumenten zoals renteloze (of goedkope) leningen, die vandaag gegeven worden door het geregionaliseerde ‘Fonds ter Reductie van de globale Energiekost’, kunnen daarbij een cruciale rol vervullen. Daarnaast is ook een intensief begeleidingstraject voor renovaties cruciaal’, vindt Cloots.