Vlaamse regering herbekijkt 'klein beschrijf'
Wie vandaag een woning met een laag kadastraal inkomen koopt, moet minder registratierechten betalen. Een regeling die allicht sneuvelt in deze regeerperiode. Foto: Fred Debrockhui

De Vlaamse regering wil ‘een globaal lager tarief’ voor de registratierechten die bij de aankoop van een huis betaald worden. Mogelijk gaat het ‘klein beschrijf’ daarbij op de schop.

Wie vandaag ‘een bescheiden woning’ koopt, moet geen tien maar vijf procent belastingen betalen op de totale aankoopsom. Of een woning bescheiden is of niet, hangt af van het kadastraal inkomen (KI) dat op het huis of appartement rust. Wie geen, één of twee kinderen ten laste heeft, geniet tot een kadastraal inkomen van 745 euro van het zogenaamde ‘klein beschrijf’. Op woningen met een hoger KI betaal je de volle tien procent registratierechten, ongeacht de werkelijke aankoopsom. Een KI dat net te laag of te hoog is, betekent in de praktijk vaak een verschil van tienduizenden euro’s meer of minder registratierechten.

En daar wringt het schoentje. Het huidige klein beschrijf is het voorwerp van heel wat kritiek omdat het de kenmerken van een loterij heeft. Meer dan vier verkochte woningen op de tien vallen onder het klein beschrijf, maar omdat het KI al sinds 1975 niet meer is herzien, hangt die gunstmaatregel maar losjes samen met de waarde van een huis. Statige herenhuizen in de binnenstad genieten daardoor soms nog van een klein beschrijf, terwijl veel kleinere, maar recentere appartementen er zelden onder vallen.

Vlaams minister van Financiën en Begroting Annemie Turtelboom (Open VLD) wil die ‘historisch gegroeide onrechtvaardigheid’ rechttrekken en zegt in haar beleidsnota dat ‘de bestaande gunstmaatregelen zullen geheroriënteerd worden naar een globaal lager tarief voor de enige en eigen gezinswoning.’ Dat moet een ‘transparanter en efficiënter’ systeem opleveren.

Aangezien de hele operatie ‘budgetneutraal’ moet verlopen lijkt het logisch dat ‘fiscale gunstregimes’ zoals het klein beschrijf worden afgeschaft en die middelen worden gebruikt om het tarief van de registratierechten te verlagen.