Debaets: ‘Niet alleen bij taxi's, ook bij huren en solliciteren'
Bianca Debaets Foto: blg

Dat verschillende taxibedrijven in Brussel geen graten zien in de vraag om een blanke chauffeur te leveren wanneer er naar gevraagd wordt, kadert volgens Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V) in een groter discriminatieprobleem. 'We gaan actie voeren.'

Uit een steekproef die Metro uitvoerde bij acht taxibedrijven, vier in Brussel en vier in Vlaanderen, blijkt dat de helft van de gecontacteerde taxibedrijven geen probleem heeft met de vraag van de klant om een blanke taxichauffeur te sturen.

'Zowel het ingaan op als het verzoek om een blanke chauffeur is ontoelaatbaar', vindt Brussels staatssecretaris Debaets. 'We zijn enerzijds tevreden dat een aantal bedrijven niét op dat verzoek wou ingaan en de vraag zelf afkeurde, maar anderzijds moet er actie komen tegen dit soort discriminatie. Al te vaak gebeurt dit namelijk ook bij het verhuren van appartementen of bij sollicitaties.

'Meer dan de helft van de personen van buitenlandse afkomst krijgt tijdens hun loopbaan te maken met discriminerende houdingen en acties .In een gewest waar bijna de helft van de bevolking van buitenlandse origine is, kunnen we dit niet dulden', is Debaets duidelijk. 'We zullen  hier rond acties voeren en sensibiliseren maar ik ga ook met mijn collega bevoegd voor Mobiliteit & Taxibedrijven samenzitten om te kijken hoe we dit concrete probleem bij de wortel kunnen aanpakken.' 

Smet: 'regelrechte discriminatie'

'Dat is regelrechte discriminatie en compleet onaanvaardbaar', zegt Smet. De minister heeft zijn administratie en de bevoegde inspectiediensten meteen de opdracht gegeven om de zaak te onderzoeken en paal en perk te stellen aan dat soort praktijken.