Vlaamse horror: scoutswelpjes die massaal naar de horrorfilm ‘Welp’ zouden gaan. Want de film is tot ieders verbazing kinderen toegelaten. ‘Onze filmkeuring is bij de liberaalste ter wereld.’

‘Ik was zelf geschrokken’, zegt Jonas Govaerts, de regisseur van Welp. De filmkeuringscommissie heeft immers geoordeeld dat zijn horrorfilm geschikt is voor alle leeftijden en dus ontsnapt aan het label ‘kinderen niet toegelaten’, zo was gisteren te lezen in Het Nieuwsblad. Opmerkelijk, want in Welp worden twaalfjarige scoutsleden met de spitsvondigheid van een psychopaat afgeslacht. ‘Ik heb altijd gedacht dat ik een film met kinderen had gemaakt, maar niet voor kinderen.’

Professor Daniël Biltereyst (CIMS, UGent) van de Filmkeuringscommissie geeft toe dat er mogelijk een probleem was met de keuring. ‘Maar wij moeten roeien met de riemen die we hebben. De keurders zijn allemaal vrijwilligers, die in hun eentje hun oordeel moeten vellen. We hebben zelfs geen budget meer voor een secretaresse of voorzitter. Blijkbaar vindt de politiek dit niet belangrijk.’

Dat spreekt Veli Yüksel (CD&V) tegen: hij is nu federaal parlementslid, maar werkte tot voor de verkiezingen aan een update van de filmkeuring. ‘De zesde staatshervorming bepaalt dat de filmkeuring verhuist van het federaal naar het Vlaams niveau. Die hervorming staat nog niet op punt, maar komt er. Ze zal in de volgende beleidsnota van de minister van Cultuur staan.’

Biltereyst reageert sceptisch: ‘Dit is een terugkerend refrein. De afgelopen tien jaar is er al veel beloofd, maar weinig gebeurd. Het is alsof de tijd bij ons stil is blijven staan, terwijl er in de ons omringende landen wel een goeie regeling is. De sector zelf doet er niets fundamenteels aan, want die vinden het prima: onze filmkeuring hoort bij de liberaalste ter wereld.’