Gent zet lokfietsen in tegen dieven
Foto: pvl

De stad Gent schakelt een versnelling hoger in de strijd tegen fietsdiefstallen. In het nieuwe actieplan Fietsdiefstal, waarin alle maatregelen werden samengebracht op het vlak van preventie, curatie en handhaving, wordt onder meer de inzet van drie 'lokfietsen' voorzien.

'Niettegenstaande er al heel wat acties ondernomen worden in de aanpak van fietsdiefstallen, blijft in Gent het aantal geregistreerde fietsdiefstallen hoog en neemt de bezorgdheid over fietsdiefstallen toe', zegt burgemeester Daniël Termont (sp.a). Jaarlijks worden in Gent gemiddeld 2.105 fietsdiefstallen geregistreerd, maar dat aantal diefstallen ligt hoger aangezien niet elk slachtoffer aangifte doet.

Met het actieplan Fietsdiefstal slaan verschillende stadsdiensten, politie en verhuurdiensten de handen in elkaar. Er komt onder andere een sensibiliseringscampagne, waarbij onder meer kopers gestimuleerd worden om een factuur of bewijsstuk-van-verkoop te vragen bij de aankoop van een tweedehandsfiets. De Gentse schepen voor Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw (Groen) voert verder onder meer een stadsdekkend 'fietsstallingenplan' uit, met jaarlijks duizend nieuwe bijkomende fietsparkeerplaatsen.

Op vlak van curatie streeft de stad naar een actievere teruggave van opgehaalde fietsen, want nu komt amper 11 pct van de teruggevonden fietsen bij de eigenaar terug. Teruggevonden fietsen komen sinds kort op de website www.gevondenfietsen.be en voor fietsen die bij een gerechtelijke actie teruggevonden werden, start de lokale politie op haar site met de tool 'fiets zoekt eigenaar'.

Er zijn ook nieuwe actiepunten op vlak van handhaving, in het voorjaar nog werd daarvoor een taskforce opgericht. Sinds vorige maand beschikt de politie over drie lokfietsen. 'Momenteel maken we een analyse van het probleem om de lokfietsen gericht en efficiënt in te zetten', klinkt het. Verder worden onder andere meer verkooppunten van tweedehandsfietsen gecontroleerd en moet er meer kwaliteitsvolle registratie en slachtofferonthaal zijn.