Hogescholen pikken geen besparingen
Foto: Dries Luyten

De hogescholen willen niet de dupe zijn van de besparingen in het (hoger) onderwijs. 'Onze studenten kosten minder dan die van de universiteiten.’

‘Wij vragen met aandrang de financiering van de hogescholen niet te laten dalen.’ Dat schrijven Toon Martens en Marc Vandewalle, respectievelijk voorzitter en secretaris-generaal van de Vlaamse Hogescholenraad (Vlhora), in een opiniestuk in De Standaard.

De Vlaamse regering wil besparen en zal het onderwijs niet ontzien. De hogescholen zetten zich schrap.

Allereerst noemen ze het onaanvaardbaar dat het hoger onderwijs (universiteiten en hogescholen) de helft van de besparingen op zich zou moeten nemen, zoals in uitgelekte documenten van de regering te lezen stond.

En dat terwijl het slechts 15 procent van de middelen toegeschoven krijgt.

Goedkoopst

‘Wij hebben de jongste jaren al bespaard’, zeggen de hogescholen.

Bovendien zijn ze gemiddeld de goedkoopste. In 2013 kostte een hogeschoolstudent de overheid 5.938 euro per jaar. Dit is bijna 2.000 euro minder dan een universiteitsstudent en 3.500 euro minder dan de gemiddelde leerling uit het middelbaar onderwijs. Ondanks stijgende loon- en andere kosten is dat bedrag de jongste vijf jaar 900 euro per student gedaald. Omdat ze niet kunnen putten uit middelen voor onderzoek, dreigen de hogescholen de bezuinigingen harder te voelen dan de universiteiten.

De Vlhora wijst er ook op dat de helft van de hogeschoolstudenten een opleiding volgde tot een knelpuntberoep (zoals zorgberoepen en leraren) of in een wetenschappelijke of technologische richtingen, de zogenaamde Stem-opleidingen (science, technology, engineering, mathematics).

Dat zijn zaken waar de overheid op hamert. ‘Met elke besparing in de hogescholen schiet de regering zichzelf in de voet’, schrijven Martens en Vandewalle.

Hoger inschrijvingsgeld?

In hun opiniestuk schrijven de twee auteurs ook dat een verhoging van het inschrijvingsgeld ‘niet hun keuze is’ maar ze laten verstaan dat dit wellicht onvermijdelijk zal zijn als de overheidsmiddelen zo zwaar slinken.

De zeventien hogescholen zijn goed voor de helft van de Vlaamse studenten.