55% meer gevallen van euthanasie
Foto: Fotolia

Het aantal gevallen van euthanasie is gestegen met 55% in twee jaar tijd. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasiewetgeving.

Sinds de nieuwe euthanasiewetgeving is het aantal gevallen van levensbeëindiging constant gestegen. Maar uit het rapport blijkt wel dat die stijging opmerkelijk groter is sinds 2011. Zo werden in de periode 2012-2013 liefst 3239 gevallen van euthanasie gemeld. ‘Die belangrijke verhoging kan verklaard worden door de steeds betere verspreiding van informatie over euthanasie bij de bevolking en bij dokters’, klinkt het bij de commissie.

In de meeste gevallen (73%) gaat het om euthanasie vanwege een kanker of een ‘ernstige verminking’ waarbij de levensverwachting laag wordt ingeschat. Levensbeëindigingen waarbij de dood niet nabij is, vertegenwoordigen 13%. Neuropsychiatrische aandoeningen zoals alzheimer liggen in 4% van de gevallen aan de basis van een euthanasieaanvraag. In 5% van de gevallen gaat het om meerdere aandoeningen. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om ouderen waarbij niet één aandoening ondraaglijk is, maar waarbij de optelling van alle kwalen de oorzaak is van de vraag om euthanasie.

61% van de geëuthanaseerden is ouder dan 70. De jongste twee jaar is het aantal patiënten ouder dan 79 jaar opvallend toegenomen. Zij zijn goed voor een derde van de aanvragen. In 4% van de gevallen gaat het om veertigers, in 12% van de gevallen om vijftigers. Veertien keer is er euthanasie gepleegd bij patiënten tussen 20 en 29 jaar.

Wat constant blijft, is de verdeling tussen Franstaligen en Nederlandstaligen die een aanvraag indienen. Daar is de verhouding 20%/80%. Een verklaring voor dat verschil is er niet, want er is nooit een onderzoek naar gedaan.