VFB blijft los van Fortiseffect werken
Foto: Photo News

De Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) raadt beleggers voorlopig af om aan te sluiten bij de actie van het Nederlandse FortisEffect en de Nederlandse advocaat Adriaan De Gier. FortisEffect behaalde eind juli een overwinning voor het gerechtshof in Amsterdam. Toen stelde de VFB dat aansluiting bij Fortiseffect ‘wellicht aangewezen’ was..

Het arrest oordeelde dat het voormalige Fortis-management in de week van eind september-begin oktober 2008 misleidende verklaringen heeft afgelegd, waarvoor opvolger Ageas nu de rekening gepresenteerd krijgt. De Gier meent dat de schade in de “miljarden” loopt.

FortisEffect had ook Belgische beleggers die tussen eind september 2008 en begin oktober 2008 een belang hadden in Fortis -via aandelen, obligaties of opties- opgeroepen om zich aan te melden bij de belangenvereniging om kans te maken op een schadevergoeding.

“Onderteken voorlopig geen overeenkomst met FortisEffect en advocaat De Gier”, benadrukt de VFB dinsdag in een mail gericht aan haar leden. VFB heeft over de zaak advies ingewonnen bij Belgische advocaten. Eind september zou er meer klaarheid moeten zijn, maar de VFB zegt gezien de complexiteit “geen eenduidige adviezen” te verwachten. Een eerste vluchtig onderzoek van de contracten wijst alvast op “ernstige problemen”.

Zo vraagt de VFB zich af of FortisEffect in België wel klanten mag werven en of dit gebeurt overeenkomstig het Belgisch recht. “Vrije beroepen zijn in België verschillend gereguleerd dan in Nederland. Zijn de overeenkomsten wel rechtsgeldig? “ Daarnaast vraagt de VFB zich af of de kosten beperkt zijn tot de aangehaalde 22,5 procent van de toegewezen schadevergoeding, of dat daar nog btw en nog onbekende advocatenkosten bovenop komen.

Tot slot is het voor de VFB onduidelijk of een aansluiting bij FortisEffect de belangenvereniging een - al dan niet exclusief - mandaat geeft om nieuwe rechtszaken tegen Ageas en andere partijen te beginnen over andere mogelijke misleidingen in de periode 2007-2009.

Het ontbreekt de VFB aan juridische knowhow en mankracht om een rol te spelen in de gerechtelijke procedures, geeft de vereniging toe. “Maar we kunnen wel tot op zekere hoogte adviserend helpen”. Betrokken beleggers moeten zich vooral goed informeren over hun posities in de periode waarvan sprake en moeten te gepasten tijde zelf uitmaken of investeringen in een schadeclaim opwegen tegen de mogelijke schadevergoedingen.

De VFB stelt dat de rechtszaken legitiem zijn, “met één voorbehoud”. “Ze mogen de heropbouw van aandeelhouderswaarde niet eindeloos bemoeilijken en zelfs onmogelijk maken”, klinkt het. In het geval van Ageas bedreigen volgens de VFB de aanslepende rechtszaken niet enkel “het overleven van een beloftevol bedrijf, ze ondermijnen ook het vertrouwen in de economie en de marktwerking en ze wegen op de economische groei”. “Gerechtelijke hardnekkigheid wordt dan economisch en financieel masochisme. (...) De waarde is weg en het zou en zal enorm veel tijd en geld kosten om de schadevergoedingen bij de eventuele schuldigen te gaan ophalen.”

De VFB benadrukt dat ze de uitbouw van Ageas blijft steunen. Beleggers die aansluiten bij de rechtszaken moeten volgens de VFB goed beseffen dat ze dan wensen dat Ageas veroordeeld wordt tot schadevergoedingen, die kunnen leiden tot een vereffening, waarbij het aandeel Ageas in het slechtste geval waardeloos zal worden. “Een vereffening betekent ook dat de 75 procent van AG Insurance en de andere verzekeringsdochters van Ageas bij ondernemers terechtkomen. Na de bank verliezen de ‘Belgen’ dan ook de verzekeringen...”, aldus de VFB.

Voorlopig behoudt de VFB naar eigen zeggen het vertrouwen in Ageas “als belegging in een gespreide portefeuille”.