Duitse president bezoekt martelaarstad Leuven
Joachim Gauck in Leuven Foto: EPA

De Duitse president Joachim Gauck en het Belgisch vorstenpaar hebben maandagnamiddag, in het kader van de 100ste verjaardag van de Duitse inval in ons land, een bezoek gebracht aan Leuven, een van de martelaarsteden die zwaar te lijden hadden onder het oorlogsgeweld.

Terwijl de beiaard van de Sint-Pieterskerk liedjes speelde zoals ‘Ein bisschen Frieden’ en ‘Imagine’ verwelkomde burgemeester Louis Tobback de Duitse president Joachim Gauck, koning Filip en koningin Mathilde op de Grote Markt voor het Leuvense stadhuis. Nadien wandelde het gezelschap onder grote publieke belangstelling een 100-tal meter verder naar de Universiteitshal van de KU Leuven.

Gauck en Rik Torfs, rector van de KU Leuven, herinnerden in hun toespraken aan de Duitsers die hier in 1914 de universiteitsbibliotheek in brand staken, waarbij vele historisch waardevolle documenten verloren gingen en wat tot internationale woede leidde. In 1940 staken de Duitsers - ditmaal op het Ladeuzeplein - opnieuw de Leuvense universiteitsbibliotheek - in brand. Gauck wees erop dat bij de tweede brand ook vele boeken verloren gingen die de Duitsers als herstelvergoeding hadden overgemaakt.

Tussen 25 en 29 augustus 1914 werd Leuven zwaar verwoest door de Duitsers. 209 burgers werden gedood, en grote delen van Leuven gingen in vlammen op. In de Universiteitshal onthulden president Gauck en koning Filip een gedenkplaat voor de slachtoffers in Leuven, een impliciete schuldbekentenis die Torfs erg belangrijk vond. 'Terugdenken aan oorlogsgruwelen van vroeger helpt ons de schroom te overwinnen en te kiezen tussen goed en kwaad', aldus Torfs. Door ontsporingen van vorige generaties te erkennen beweren wij vaak impliciet dat wijzelf gelijkaardige fouten nooit zouden maken. Er zullen echter altijd oorlogen zijn om ons over te schamen. De erkenning en bewening van de gruwelen uit het verleden maken van ons geen goede, betere mensen.'

Ook Gauck waarschuwde dat 'de oorlogsherinneringen aan WOI ons opdragen voortdurend zorg te dragen voor het behoud van de vrede'. 'We moeten ervoor te zorgen dat deze feiten zich nooit meer herhalen'.