Alex Agnew gaat vrijuit voor jodenmoppen
Alex Agnew
De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft de klacht tegen de jodengrappen van stand-upcomedian Agnew ongegrond verklaard. Agnew maakte de grappen tijdens zijn zaalshow 'Interesting Times', die op 22 mei door VIER in het programma 'Comedy Kings' werd uitgezonden.

In de show maakte Agnew enkele grappen over de vergassing van de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog en de GAS-boetes in Antwerpen. Daarop kwamen er klachten van twee diplomaten en twee historici, die zelf overigens niet-joods zijn.

'De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van de VRM is in de eerste plaats van oordeel dat het fragment over de GAS-boetes, waarin wordt verwezen naar de vergassing van de Joden, kwetsend of beledigend kan zijn, in het bijzonder voor de Joodse gemeenschap', klinkt het bij de VRM.

De kamer wijst erop dat de aangeklaagde uitspraken zijn gedaan binnen het kader van een stand-up comedyshow. 'Hoewel humor niet is vrijgesteld van begrenzingen, moet ze ook kunnen genieten van een grote uitingsvrijheid. Deze kan enkel om bijzonder gewichtige reden en worden ingeperkt', luidt het.

De kamer besluit dat niet is aangetoond dat Alex Agnew met de gewraakte uitlatingen de intentie had om bewust en kwaadwillig aan te sporen tot haat of gewelddadig gedrag tegenover de Joden. 'Evenmin blijkt dat in hoofde van SBS Belgium (door het uitzenden van de zaalshow) sprake is van enig opzet of intentie tot het aanzetten tot haat of geweld, noch dat het uitgezonden programma van aard is om aan te zetten tot of geweld. Evenmin is door het uitzenden van het programma sprake van discriminatie.'

De klacht wordt dus ongegrond verklaard.