‘Werkgelegenheid in 2019 hersteld van crisis’
Foto: Photo News

De werkloosheidsgraad begint in de drie gewesten vanaf dit of volgend jaar te dalen. Tegen 2019 zou de werkloosheidsgraad in de drie regio’s lager liggen dan voor het uitbreken van de financiële crisis in 2008.

Dat blijkt woensdag uit het rapport “Regionale economische vooruitzichten 2014-2019” van het Planbureau en drie regionale studiediensten. Uit het rapport blijkt dat Vlaanderen het op economisch vlak de komende jaren meestal iets beter blijft doen dan Wallonië en Brussel.Zij zien evenwel de Vlaamse begroting vanaf 2015 in het rood duiken.

Zo zou de economische groei in Vlaanderen dit jaar aantrekken tot 1,5 procent, na 0,3 procent in 2013. In 2015 zou het Vlaamse bbp zelfs met 1,9 procent toenemen, om in de periode 2016-2019 op een gemiddelde van +1,7 procent te belanden. Dat is steeds net iets meer dan het gemiddelde voor heel België (1,6 procent per jaar).

Het Brussels hoofdstedelijk gewest, dat vorig jaar ook een economische groei van 0,3 procent kende, zou dit jaar 1,1 procent groeien. Over de periode 2016-2019 wordt een gemiddelde jaarlijkse economische groei verwacht van 1,4 procent.

In Wallonië wordt de lichte economische krimp uit 2013 dit jaar omgebogen in een groei van 1,3 procent. De gemiddelde economische groei zou nadien 1,6 procent per jaar bedragen.

Ook op de arbeidsmarkt doet Vlaanderen het iets beter dan de andere gewesten. De binnenlandse werkgelegenheid overstijgt er vanaf dit jaar het niveau van 2012, terwijl de jobverliezen van vorig jaar in Wallonië en Brussel pas in de loop van 2015 volledig gecompenseerd zullen worden.

Op langere termijn (tussen 2016 en 2019) zal de jobcreatie in Vlaanderen en Brussel gelijk zijn aan het nationaal gemiddelde van 0,7 procent per jaar. Daardoor komen er in Vlaanderen 19.600 banen bij per jaar en 5.000 in Brussel. De jobcreatie in Wallonië ligt net iets lager, op 0,6 procent per jaar (of 7.400 eenheden).

De werkloosheidsgraad daalt evenwel het eerst - vanaf dit jaar - in het Waals gewest. Vlaanderen en Brussel volgen vanaf volgend jaar. Tegen 2019 voorspelt het rapport een werkloosheidsgraad van 7,0 procent in Vlaanderen, van 15,3 procent in Wallonië en van 18,4 procent in Brussel. “In de drie gewesten zou de werkloosheidsgraad op het einde van de projectieperiode lager zijn dan vóór het uitbreken van de financiële crisis van 2008”, zo staat in het rapport.

Inzake de overheidsfinanciën is er minder goed nieuws voor Vlaanderen. De staatshervorming duwt de rekening van het Vlaams gewest vanaf 2015 in het rood, zo luidt het. Het begrotingstekort zou, bij ongewijzigd beleid, zeker tot 2019 aanhouden. “Het tekort bereikt een piek van ongeveer 1 miljard in 2016”, zo staat in de regionale economische vooruitzichten.

Het Brussels hoofdstedelijk gewest zou tijdens de hele periode een begrotingsoverschot hebben, terwijl de rekening van de Franse gemeenschap vanaf 2016 een evenwicht zou bereiken. Het Waals gewest zou de hele periode met een tekort blijven kampen.

De regionale economische vooruitzichten worden opgesteld door het Planbureau, de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR), het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) en het Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS).