In Australië heeft een filmpje waarin een blanke vrouw op een trein tekeer gaat tegen allochtone medepassagiers het nodige stof doen opwaaien. Het is tekenend voor een land waar racisme nog steeds hoogtij viert. Zeker nu de nieuwbakken conservatieve premier, Tony Abbott, heeft aangekondigd om de strenge racismewetgeving te versoepelen. 'De vrijheid van meningsuiting werd door die wetgeving aangetast', argumenteert Abbott.

In het filmpje belaagt de vrouw, die boos is omdat niemand rechtstaat om haar een zitje aan te bieden, een koppel waarvan de man blank is en de vrouw van aziatische origine. 'Kijk naar deze 'bogan' - een pejoratieve verwijzing in Australië die zoveel wil zeggen als 'white thrash' - hier', trekt de vrouw van leer. 'Kon je geen Australisch vriendinnetje krijgen? Nee, je moest gaan voor een 'spleetoog', jij arme zieligaard... is hij echt zo klein dat je geen Australisch meisje kon krijgen?' 

Als medepassagiers vinden dat het welletjes is geweest en protestgeluiden beginnen te uiten, krijgt de vrouw het helemaal. 'Wat is er mis met Hong Kong? Waarom kom je naar dit land? Dit is ons land!' Dit alles gaat gepaard met de nodige kleurrijke gebaren die niets aan de verbeelding overlaten. 

Eén op vier Australiërs is van vreemde origine en het land zet zich graag zelf in de schijnwerper als een multicultureel succesverhaal. Toch is raciale haat sterk in de samenleving geworteld. Eén op tien Australiërs verklaart trots ronduit vijandig te staan tegenover nieuwkomers. Onderzoek heeft aangetoond dat zelfs één op vier Australiërs eerder negatief naar allochtone medeburgers kijkt. Meer dan 90 procent van de aboriginals geeft aan het afgelopen jaar met racisme te maken gehad te hebben. 

De vorig jaar verkozen conservatieve premier, Tony Abbott, verklaarde tijdens zijn campagne dat hij de strenge antiracismewetgeving opnieuw wil versoepelen. Volgens Abbott heeft iedereen het recht om een sterke afkeer te hebben voor mensen die 'anders' zijn. Dat is volgens de nieuwbakken premier gewoon een kwestie van 'vrije meningsuiting'. Die vrije meningsuiting is volgens hem aan banden gelegd met die strenge antiracismewet. 

De strenge wetgeving afschaffen of niet, de politie in Sydney heeft in elk geval een onderzoek gestart naar de uitlatingen van de vrouw in het filmpje. De vrouw riskeert een veroordeling wegens inbreuken op de nog steeds geldende discriminatiewetgeving.