ECR 'kan Juncker niet steunen'
Jean-Claude Juncker (R) met liberaal fractieleider Guy Verhofstadt. Foto: epa
De ECR, de fractie in het Europees Parlement met Britse en Poolse conservatieven waar ook de N-VA deel van uitmaakt, zal de voordracht van de Luxemburger Jean-Claude Juncker, om de nieuwe voorzitter te worden van de EU-Commissie, volgende week niet steunen. Dat laat fractieleider Syed Kamall dinsdagavond weten. Bij een hoorzitting bij de sociaaldemocraten liet Juncker verstaan dat de opvolger van Olli Rehn - de huidige eurocommissaris voor Economische Zaken - een sociaaldemocraat wordt. Op een hoorzitting met de liberale fractie liet Juncker verstaan dat hij voorstander is van fiscale concurrentie binnen de EU, zolang die niet deloyaal is.

Het Europees Parlement stemt op 15 juli over de voordracht van Juncker als opvolger van José Manuel Barroso om de Europese Commissie te gaan leiden. In de aanloop naar die stemming verdedigt de Luxemburgse oud-premier dinsdag en woensdag zijn visie en programma bij de fracties in het halfrond.

Dinsdagochtend beet hij de spits af bij de sociaaldemocraten, die met 191 zetels een doorslaggevende stem hebben in de benoeming. Daarna werd hij op het appèl verwacht bij de liberale fractie en tot slot was de ECR, de fractie in het Europees Parlement met Britse en Poolse conservatieven waar ook de N-VA deel van uitmaakt, aan de beurt. 

De ECR heeft nu, bij monde van fractieleider Syed Kamall, laten verstaan de voordracht van Jean-Claude Juncker volgende week niet steunen. 'Ondanks de convergentie in een aantal beleidsdomeinen voelen we dat we globaal een andere mening hebben over de toekomstige richting van de EU', klonkt het.

Fractieleider Kamall had het over een 'goede discussie'. Voor zaken als de eenmaking van de digitale markt, openstelling van de handel en energiezekerheid kan Juncker bij de ECR steun krijgen. 'Maar we kunnen het proces dat mijnheer Juncker in deze positie gebracht heeft niet goedkeuren. We geloven dat dit wijst op een verschuiving van de macht van de lidstaten naar het parlement en spreekt van een “kunstmatig verband” tussen de stem die burgers uitbrengen op nationale partijen en de kandidaat-commissievoorzitters die pan-Europese partijen dan naar voor schuiven.'

'Pro fiscale concurrentie zolang die niet deloyaal is'

Een aantal liberale EU-parlementsleden probeerden - op de hoorzitting met de liberale fractie - Juncker uit te horen over de fiscale koers die hij als hoofd van de EU-Commissie zou willen varen. Juncker was immers lang premier van Luxemburg, dat mede vanwege het bankgeheim lang gold als een fiscale vluchthaven binnen Europa. 

De Luxemburger manoevreerde handig om de hete brij heen. 'Ik zeg ‘ja’ voor fiscale concurrentie, maar ik zeg ‘nee’ aan deloyale fiscale concurrentie', zei Juncker. De christendemocraat kondigde geen nieuwe initiatieven aan. Hij zal ook de voorstellen rond vennootschapbelasting en rond de financiële transactietaks niet intrekken.

Juncker kondigde eerder op de dag aan dat onder hem de volgende eurocommissaris voor Economische Zaken - momenteel is dat de liberaal Olli Rehn - een socialist zou worden. Liberaal fractieleider Guy Verhofstadt probeerde Juncker die belofte weer in te doen slikken. Maar de Luxemburger fietste ook rond de poging van Verhofstadt om hem uit zijn lood te slaan heen.

Juncker belooft sociaaldemocraten vette vis

Bij de sociaaldemocraten, die met 191 zetels het hoogste woord hebben in de benoeming van de Commissie-voorzitter, liet Juncker verstaan dat de opvolger van Olli Rehn - de uittredende eurocommissaris voor Economische en Monetaire zaken - een sociaaldemocraat wordt. 

Om de economie aan te zwengelen, hamert centrumlinks in Europa, onder meer met de Italiaanse premier Matteo Renzi, op een meer flexibele toepassing van de bestaande Europese begrotingsregels. Volgens Kathleen Van Brempt (SP.A) heeft Juncker zich op dat vlak ’ongelooflijk geëngageerd’. Zo beloofde hij dat de volgende eurocommissaris voor Economische en Monetaire Zaken tot de sociaaldemocratische familie zal behoren. De voorbije jaren vertolkte de liberaal Olli Rehn de rol van waakhond van de nationale begrotingen.

Ook op sociaal vlak heeft Juncker ‘een statement’ gemaakt, meent Van Brempt. De Luxemburger beloofde aanpassingen aan de detacheringsrichtlijn, een opgedreven strijd tegen sociale dumping en richtsnoeren over minimumlonen. Van Brempt, die in Straatsburg in de industrie- en energiecommissie zetelt, is wel ontgoocheld dat Juncker weinig ambitie toonde over hernieuwbare energie en de strijd tegen klimaatverandering.