Scheutist Jan Van Cauwelaert viert honderdste verjaardag in Sint-Laurentiuskerk
Jan Van Cauwelaert Foto: Photo News

In de Antwerpse Sint-Laurentiuskerk is de 100ste verjaardag gevierd van scheutist en voormalig missiebisschop Jan Van Cauwelaert. Een bode van de paus had een boodschap voor hem bij.

In aanwezigheid van tientallen familieleden, vrienden en kennissen vierde voormalig missionaris Jan Van Cauwelaert zaterdag in zijn parochie zijn 100e verjaardag. ‘Ik dank u om allemaal met mij bij de Heer samen te komen’, zei hij aan het publiek van enkele honderden personen.

Van Cauwelaert is het zesde kind van de christendemocratische politicus Frans Van Cauwelaert, en was tientallen jaren actief in Congo. Hij is ook een van de laatste overlevenden van het Tweede Vaticaanse Concilie. Van Cauwelaert is onder meer bekend vanwege vanwege zijn - destijds vooruitstrevende - idee om misvieringen in de volkstaal te houden.

Tijdens de viering werd ook in het Lingala gezongen, de belangrijkste taal in het noordwesten van Congo, die de eeuweling vloeiend spreekt.

Onder de aanwezigen waren onder meer senaatsvoorzitter Sabine de Bethune (CD&V) en de Congolese kardinaal Laurent Monsengwo. Een nuntius bracht ook een boodschap over van paus Franciscus, die hem dankbaar is ‘voor alles wat hij heeft mogen realiseren ten dienste van Christus, zijn congregatie en de Kerk, in het bijzonder in het bisdom Inongo waarvan hij de eerste bisschop was’.

Verder gaf de nuntius aan dat de paus bidt opdat ‘God hem sereniteit en moed moge geven op zijn hoge leeftijd om zich verder te geven aan de heer, zodat zijn leven in liefde steeds meer een volgehouden lofprijzing moge worden en een bijdrage mogen zijn in de verdere groei van het Rijk Gods’.