EU waarschuwt Italië, België krijgt aanmaning
Foto: REUTERS

Italië, Kroatië en Slovenië kampen met een buitensporig economisch onevenwicht, zo stelt de Europese Commissie. Veertien andere landen, waaronder België, worden op de vingers getikt.

Zeventien lidstaten waarvan de Commissie vermoedde dat er een risico op macro-economische onevenwichten bestaat, werden aan een onderzoek onderworpen. In veertien landen is dat inderdaad het geval, zei Europees commissaris voor Economische Zaken Olli Rehn. In Slovenië, Italië en Kroatië zijn de problemen zelfs ‘buitensporig’.

Met name de situatie in Italië is een risico, luidt het. Het moet ‘zijn zeer hoge niveau van openbare schuld en zwakke concurrentievermogen aanpakken’, staat in het rapport van de Commissie. ‘Er is dringende en beslissende actie nodig om het risico op negatieve effecten voor de economie van Italië en de hele eurozone te beperken.’

Wat België betreft, verwijst Rehn onder meer naar de hoge loonkosten. Die worden al aangepakt, maar er is nog meer nodig, zegt hij. ‘Dit zal te maken moeten hebben met de belasting op arbeid en het beter afstemmen van de loonvorming op de economische realiteit, en met het aanpakken van de problemen met het functioneren van de arbeidsmarkt.’ Ook de hoge schuldgraad is voor de Commissie nog steeds een doorn in het oog. Die kritiek op ons land is overigens niet nieuw.

Als de EU de economische onevenwichten als buitensporig beschouwt, dan moet de lidstaat in kwestie stappen ondernemen onder Europees toezicht. Anders riskeert het land een boete.