Het spaargeld dat bepaalde pleegkinderen tot eind vorig jaar maandelijks kregen, is niet zomaar geschrapt. Dat zegt Pleegzorg Vlaanderen in een reactie op berichten die de wijziging hekelen.

Tot dit jaar stortte de Vlaamse overheid voor zowat 4.100 pleegkinderen in de bijzondere jeugdzorg maandelijks een bedrag van ongeveer 60 euro op een spaarrekening. Maar het nieuwe decreet, dat sinds 1 januari van kracht is, maakt komaf met die regeling.

‘Voor mensen die meerdere pleegkinderen onder hun hoede hebben, is het gewoon onbetaalbaar om een dergelijk bedrag opzij te zetten’, stellen verscheidene pleegouders in de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. De hogere vergoedingen die ze krijgen, zijn volgens hen niet in verhouding.

Ook de Vlaamse Vereniging voor Pleeggezinnen reageert teleurgesteld. ‘Het klopt dat er aanpassingen nodig waren. Maar uiteraard hebben wij nooit gevraagd om het systeem dan maar gewoon af te schaffen.’

'Herverdeling'

Volgens Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) helpt het nieuwe decreet een aantal ongelijkheden uit de wereld. ‘Niet alle pleegkinderen konden genieten van het systeem van spaargeld.’

Jongerenwelzijn en Pleegzorg Vlaanderen benadrukken op hun beurt dat de vroegere spaargelden niet zomaar zijn geschrapt. 'Ze zijn nu geïntegreerd in de totale kostenvergoeding, ondersteuning en omkadering van pleeggezinnen en -kinderen', luidt het in een persbericht.

De organisaties benadrukken dat enkel pleegkinderen die vielen onder Jongerenwelzijn recht hadden op spaargeld. Pleegkinderen met een beperking en kinderen binnen de gezinsondersteunende pleegzorg hadden geen spaarboekje waar de overheid een maandelijks forfaitair bedrag op stortte.

Door het nieuwe decreet wordt het bedrag van het spaargeld 'herverdeeld over allerlei verschillende takken binnen de omkadering en ondersteuning van pleeggezinnen en pleegkinderen'. Zo is de leeftijd voor voortgezette jeugdhulp verhoogd naar 21 jaar, waardoor pleegezinnen een jaar extra een beroep kunnen doen op de onkostenvergoeding en jongeren een jaar langer in hun pleeggezin kunnen blijven wonen met de ondersteuning van een pleegzorgdienst.