Kortrijkzanen mogen gras maaien op zondag
Bij Ursa Pattyn wordt het gras geregeld op zondag afgereden. Ze kreeg nooit een GAS-boete. Foto: loh

Inwoners van Kortrijk mogen straks weer op zondag het gras maaien tussen 9 en 19 uur. Het gras maaien op zondag werd in Kortrijk tot nu afgehandeld met een gemeentelijke administratieve sanctie, of GAS-boete. Maar een deel van de inwoners van Kortrijk wil daar niet van horen.

In een online-poll sprak een kleine meerderheid van de respondenten zich uit voor een afschaffing van het maaiverbod. 1.668 Kortrijkzanen lieten de voorbije dagen hun stem horen. 920 mensen (55,16 procent) stemden voor een afschaffing van het verbod. 748 mensen (44,84 procent) stemden tegen.

Het college van burgemeester en schepenen besliste daarop om het verbod af te schaffen. ‘De cijfers zijn duidelijk. En we hebben altijd gezegd dat we ons aan het resultaat van de bevraging zouden houden’, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Het voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, die op 9 december het laatste woord krijgt.