Na het incident met een lek van een giftige stof in de Antwerpse haven moesten uiteindelijk negen havenarbeiders een tijdje opgenomen worden in het ziekenhuis. Dat meldt de rampenambtenaar van de stad Antwerpen. Alle slachtoffers zijn intussen naar huis teruggekeerd, maar ze moeten volgens het havenbedrijf de komende dagen wel nog teruggaan op controle. De container waar het lek zich bleek te bevinden, is veilig en wel van het schip in kwestie gehaald.

De hoeveelheid giftige stof (methyl 3 mercaptopropionaat) die effectief uit de container gelekt was, bleek na afloop al bij al beperkt. Enkele havenarbeiders waren echter door de vrijgekomen dampen bedwelmd geraakt, wat meteen tot groot alarm leidde.

Om geen enkel risico te nemen, werd besloten alle arbeiders die in de buurt van de container waren geweest, ter controle af te voeren. Om dat in goede banen te leiden, werd zelfs het medisch interventieplan afgekondigd.

Voor de omgeving van het schip, dat in het Delwaidedok lag, was er nooit enig gevaar.