Albert II vraagt extra kostenvergoeding
Foto: Photo News
De afgetreden koning Albert II heeft zich bij de regering beklaagd over de vermindering van zijn dotatie. Dat vernam Le Soir. Albert vraagt de regering om sommige van zijn kosten te dragen.

Sinds hij aftrad, beschikt Albert over een dotatie van 923.000 euro. Flink minder dan de 11,5 miljoen euro die hij als koning kreeg op het einde van zijn regeerperiode.

Sinds de regering Di Rupo de dotaties hervormd heeft deze zomer moet Albert bovendien btw en accijnzen ophoesten, en voor een deel ook personenbelasting. Dat is goed voor een hap van 200.000 euro uit zijn budget.

Albert zou die reductie van zijn middelen van bestaan als ‘ondankbaarheid’ ervaren na twintig jaar dienst op de troon en hij zou er financieel door ‘in de problemen’ komen. Hij kan dezelfde levensstandaard niet meer aanhouden en zijn verblijven in het buitenland zouden in het gedrang komen.

In zijn entourage wordt naar oplossingen gezocht. Een idee is de staat het onderhoud en de verwarming van zijn residentie kasteel Belvédère te laten bekostigen. Of de koninklijke vraag positief beantwoord kan worden in tijden van budgettaire schaarste, is nog maar de vraag.

De perswoordvoerder van het paleis weigerde elk commentaar.