Antwerps OCMW gaat Facebookprofiel steuntrekkers screenen
Het OCMW, hier met voorzitter Homans, houdt sociale mediaprofielen van steuntrekkers nauwgezet in het oog. Foto: WAS

Het Antwerpse OCMW gaat de activiteiten van steuntrekkers of kandidaat-steuntrekkers op sociale media systematisch screenen. ‘We hebben het budget van het OCMW gevoelig verhoogd, maar we zullen ook strenger tegen misbruik optreden’, zegt voorzitter Liesbeth Homans (N-VA). ‘Het geld is bestemd voor wie echt hulpbehoevend is.’

‘Ik wil absoluut niet de indruk wekken dat alle steuntrekkers profiteurs zijn’, zegt Liesbeth Homans (N-VA), voorzitter van het Antwerpse OCMW. ‘Maar misbruik bestaat, en daar moeten we tegen optreden. Tot nog toe werden de profielen van onze klanten op sociale netwerksites niet systematisch gescreend. In de toekomst zullen we dat wel doen.’

Doktersbriefje

‘Op zo’n profiel kan waardevolle informatie staan’, zegt Homans. ‘Informatie die ons kan helpen om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voort OCMW-steun. We hebben ooit iemand bij ons gehad die een leefloon had aangevraagd. Een dag later zagen we op haar Facebookprofiel dat ze twee weken onbereikbaar was, omdat ze in haar thuisland was. Sorry, maar OCMW-steun is niet bestemd voor mensen die het zich kunnen permitteren om op reis te gaan met het vliegtuig.’

Het OCMW zal ook een adviserend arts onder de arm nemen om te controleren of bepaalde klanten daadwerkelijk te ziek zijn om een opleiding te gaan volgen of een baan te zoeken. ‘We willen twee derde van onze activeerbare cliënten een cursus laten volgen of aan een job helpen. Maar het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn om te ontsnappen aan die activering. Sommige mensen zijn echt niet activeerbaar, maar als iemand een doktersbriefje binnenbrengt laten we een onafhankelijk arts ook een onderzoek doen.’

De OCMW-raad heeft eergisteren de meerjarenplanning van het OCMW goedgekeurd. Het budget gaat er tijdens deze legislatuur met meer dan 24 procent op vooruit. Het budget stijgt van 856.237.705 euro naar meer dan 1 miljard euro.

Homans wil werk maken van de strijd tegen kinderarmoede en zorg voor de senioren. Er komen 1500 serviceflats bij en 300 extra plaatsen in de Woonzorgcentra.