De Block: ‘Voorzichtig zijn met terugkeer naar Afghanistan’
Maggie De Block vandaag in de kamercommissie Binnenlandse Zaken. Foto: BELGA

‘Ons land doet zeker zijn best’, zei staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block vanmiddag in de kamercommissie Binnenlandse Zaken, naar aanleiding van de gedwongen terugkeer van Navid Sharifi vandaag. ‘België geeft gemiddeld 56% van de Afghaanse asielzoekers bescherming. Het Europees gemiddelde ligt op 49%. Er moet wel voorzichtig omgesprongen worden met terugkeer naar Afghanistan.’

SP.A-kamerfractieleidster Karin Temmerman voelde De Block in de kamercommissie aan de tand over het Belgische terugkeerbeleid voor Afghanen. De verontwaardiging over de uitwijzing van de leerling-loodgieter Navid Sharifi naar een land in oorlog was deze week dan ook groot.

De Block ging niet in op het individuele dossier van Sharifi. Ze gaf wel cijfers over het aantal Afghanen dat tussen 2010 en de zomer van 2013 asiel hadden aangevraagd. ‘2.526 niet-begeleide personen beweerden minderjarig te zijn en de Afghaanse nationaliteit te hebben’, zei De Block. ‘33% van hen hebben inmiddels een verblijfstitel. 6 werden gedwongen teruggekeerd omdat ze meerderjarig waren geworden, of nadat men had vastgesteld dat ze niet minderjarig waren.’

‘In diezelfde periode werden 44 personen gedwongen teruggestuurd naar Afghanistan’, zei De Block nog. ‘Alle uitgewezen Afghanen worden gerepatrieerd naar Kaboel. Indien verzocht wordt naar een andere plaats in het land van herkomst verwijderd te worden, dan wordt onderzocht of het mogelijk is.’

VN-rapport

Over het nieuwe rapport van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, zegt De Block dat het veel genuanceerder is dan wordt voorgesteld. Een deel van de kritiek deze week kwam er omdat zelfs het UNHCR Kaboel niet meer veilig genoeg durft te noemen. ‘Er moet zeker omzichtig omgesprongen worden met terugkeer naar Afghanistan. Het rapport van het UNCHR waarnaar u (Karin Temmerman, red.) verwijst is me dan ook welbekend. Dit rapport is echter veel genuanceerder. De commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (Dirk Van den Bulck, red.) geeft momenteel op basis van de nationale en internationale regels bescherming.’

Kinderpardon

‘Sinds 2010 werden er door de Dienst Vreemdelingenzaken geen gedwongen repatriëringen georganiseerd van gezinnen met minderjarige kinderen naar Afghanistan’, aldus de Open VLD’ster. Dat betekent dat er een impliciet kinderpardon bestaat voor die gezinnen, iets wat Groen eerder deze week gevraagd had.