Het fatale weekend voor Navid Sharifi

Navid kreeg gisteren opnieuw een negatief antwoord op zijn laatste aanvraag tot regularisatie. Hij wordt nu snel gerepatrieerd. Zijn zaak was na zondag hoe dan ook verloren. Plots was de brave Afghaan een leugenaar en vechtjas geworden. Zijn advocaat spreekt van een ‘karaktermoord’. Het debat over de regularisatie van geïntegreerde sans-papiers werd daarmee handig gesmoord.

Het leek maandagochtend op het eerste gezicht nieuws dat het verhaal van Navid Sharifi in een heel ander daglicht zet. De Afghaanse jongeman blijkt in zijn asielaanvraag te hebben verteld dat hij na een gevecht in Iran, waarbij hij een lid van zijn schoonfamilie blijvend invalide zou hebben geslagen, op de loop is gegaan voor het Iraanse gerecht.

Het beeld dat blijft hangen is voor zijn strijd, en die van zijn advocaat, dodelijk: dat van een jongeman die toch niet zo braaf is als hij beweert te zijn. En die daarom echt geen aanspraak kan maken op een wettig verblijf in België.

Alleen, het gepresenteerde nieuws is geen nieuws. Toen Navid eind juli met zijn verhaal naar buiten kwam, erkende hij zelf dat hij betrokken was geraakt in een familievete die uit de hand is gelopen en dat hij daarom uit Iran op de vlucht was geslagen. Ook zijn advocaat heeft dat nooit ontkend of verborgen gehouden.

Dat Navid door het gerecht in Iran zou worden gezocht, werd door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen – dat zijn asielaanvraag heeft beoordeeld – overigens nooit geloofd.

Het is dan ook vreemd dat net dat argument nu wordt opgevist om zijn positie te verzwakken. Het speelt bovendien geen enkele rol bij de beoordeling van zijn aanvraag tot regularisatie.

Insinuaties

Een bron bij de asielinstanties liet aan Het Nieuwsblad plots verstaan dat Navid bij zijn asielaanvraag, vijf jaar geleden, zou gelogen hebben over zijn identiteit, over het feit dat hij in Afghanistan niemand meer kende die hem kon opvangen en over het feit dat hij sinds zijn vierde, na zijn vlucht naar Iran, niet meer in zijn geboorteland zou zijn geweest.

Geen enkele van deze insinuaties blijkt te kloppen. Journalisten confronteerden de advocaat van Navid, Pieter-Jan Staelens, met de insinuaties. Hij viel uit de lucht en gaf hen het volledige dossier.

Waarop het oude verhaal over de familievete waarin Navid betrokken was, werd opgerakeld.

Karaktermoord

Het kwaad is geschied, beseft Staelens. De kans dat Navid nu nog in het land mag blijven, met de perceptie dat hij heeft gelogen, is nul. Het dossier is verziekt, het politieke spel gespeeld.

 

Van knuffel-Afghaan tot vechtersbaas en leugenaar
Lees het volledige artikel in de krant