Advocaat Navid Sharifi: 'Geen elementen achtergehouden'
Foto: if

Navid Sharifi (21), de Afghaan die in een gesloten asielcentrum op zijn uitwijzing wacht, zegt in zijn dossier dat hij op de vlucht is voor een rechtszaak in Iran. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen vond zijn verhaal niet voldoende om hem als vluchteling te erkennen.

In het dossier beweert Navid, die in een gesloten asielcentrum wacht op zijn uitwijzing, dat hij naar België vluchtte uit vrees voor wraak van de schoonfamilie van zijn oudste broer. Een conflict zou zijn uitgedraaid op een gevecht tussen Navid en zijn schoonbroer. De man zou daarbij door een glazen tafel zijn gevallen en daaraan een blijvende handicap hebben overgehouden.

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen (CGVS) oordeelde dat ‘de aangehaalde vluchtmotieven geen enkel verband houden met de criteria van de Vluchtenlingenconventie’. Het commissariaat trok ook de chronologie in twijfel en geloofde niet dat Navid voor een Iraanse rechtbank zou moeten verschijnen.

'Dat zijn asielaanvraag daarom werd afgewezen, speelt geen enkele rol bij de beoordeling van Navid regularisatieaanvraag', benadrukt Navids advocaat Pieter-Jan Staelens in de ochtendkrant van De Standaard. 'Het gaat om de mate van geïntegreerdheid', zegt hij daarover in De Ochtend op Radio 1.

De advocaat benadrukt dat er geen rechtszaak hangende is. Met het dossier openbaar te maken, wilde hij aantonen dat er 'geen elementen worden achtergehouden'. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) zei in de Zevende Dag dat er in het dossier andere elementen speelden die de media niet haalden.

Wanneer Navid naar Afghanistan moet terugkeren, is onduidelijk. De Dienst Vreemdelingenzaken verlengde zijn maximale verblijfsduur in het asielcentrum nog tot eind november.