Het Rwandese voorbeeld

Sinds de millenniumdoelstellingen in 2000 werden geformuleerd, is er volgens Louis Michel veel vooruitgang geboekt. Rwanda heeft volgens hem de doelstellingen gebruikt als hoeksteen van zijn ontwikkelingsstrategie en is vandaag klaar om een nieuwe stap te ondernemen.

In Rwanda heeft driekwart van de bevolking toegang tot drinkbaar water.
In Rwanda heeft driekwart van de bevolking toegang tot drinkbaar water. Raphael Cardinael/photo news

Gewezen Europees commissa­ris voor Ontwikkeling en Inter­nationale Hulp en minister van Buitenlandse Zaken (MR)

Tijdens hun ontmoeting deze week in New York om de ontwikkelingsagenda na 2015 vorm ...