Vlaamse overheid helpt KMO's doorheen de crisis
Foto: Agentschap Ondernemen
Als minister-president tevens bevoegd voor Economie, wil ik onze KMO’s ondersteunen om sterker doorheen de crisis te komen. De Vlaams overheid kan namelijk een belangrijke, faciliterende rol spelen in het ondersteunen van de financiering van bedrijven. Ik nam de voorbije periode dan ook verschillende initiatieven om de kredietverstrekking aan KMO’s te verbeteren.

Zo optimaliseerden we de waarborgregeling en werden de mogelijkheden voor de winwinlening fors uitgebreid. De Vlaamse overheid stelt eveneens bijkomende middelen ter beschikking voor risicokapitaalfinanciering via PMV d.m.v. ARKimedes, het fonds Flanders Care Invest en de SOFI-fondsen voor spin-off financiering. Sinds dit voorjaar zijn ook crisiswaarborgen mogelijk om KMO’s zo tijdelijk extra zuurstof te bieden. 

Binnen het Bankenplan werd met de financiële sector een omvangrijk pakket aan stimulerende maatregelen overeengekomen. Zo hebben de grootbanken zich akkoord verklaard om voor 1,1 miljard euro aan KMO-fondsen te financieren. De nodige decretale aanpassingen werden in sneltreinvaart doorgevoerd, waardoor de KMO-fondsen nog dit najaar van start zullen gaan.

Ondernemers zijn de motor van onze welvaart.  Daarom zorg ik er, samen met Agentschap Ondernemen, nadrukkelijk voor dat wie wil investeren ook de financiering vindt om die investeringen daadwerkelijk te realiseren. 

Kris Peeters
Vlaams minister-president en minister van Economie