Dankzij innovatiesteun schiet ondernemer uit de startblokken
Foto: Jan Dheedene, managing director dINK
Toen het Vosselaarse dINK van zijn idee een product wou maken, was er één partij waar het bedrijf steun vond. “Dat was het IWT. Ze hebben ons zelfs gesteund toen we ons product volledig geheroriënteerd hebben”, zegt zaakvoerder Jan Dheedene.

Jan Dheedene startte in 2009 zijn tweede ondernemersproject op: een digitale kranten- en magazinekiosk voor e-readers, toen de hipste mobiele toestellen op de markt voor de komst van de tablet. Met begeleiding van het Innovatiecentrum stelde hij een dossier op.
Op basis daarvan kreeg hij in 2010 een subsidie van IWT (Agentschap voor Innovatie door Technologie en Wetenschap) om zijn idee te ontwikkelen.

“Het zoeken naar financiering was een ontdekkingstocht. IWT leek me het meest voor de hand liggende aanspreekpunt omdat zij zich profileren als een organisatie die technologische innovatie ondersteunt.” Zonder de steun van IWT was dINK nooit van de grond gekomen, geeft Jan Dheedene grif toe. “We hebben een aanzienlijke subsidie gekregen. Mijn zakenpartner Benoit en ikzelf hebben 70.000 euro cash ingebracht, en natuurlijk dagen en nachten hard werk (lacht).”

Herbronnen

Met dat startkapitaal kon dINK zijn ideeën omzetten in een product. “Het is enkel en alleen dankzij de steun van IWT dat we tijd hebben kunnen ‘kopen’ om onze software te ontwikkelen. Er is bij mijn weten niemand in Vlaanderen, buiten enkele individuele mecenassen, die geld steekt in een idee. Voor ons was die steun broodnodig, want zolang onze software niet op punt stond, hadden we geen product en verdienden we bijgevolg niets”, aldus Jan Dheedene.

Hij wist toen nog niet dat zijn bedrijf helemaal niet veel zou verdienen aan de digitale kiosk. Dat besef kwam begin 2011. “Veel uitgevers waren enthousiast, maar niemand legde centen op tafel”, herinnert Jan Dheedene zich. Er zat voor dINK niets anders op dan zich te herbronnen. De inspiratie daarvoor vond het bedrijf in de manier waarop verkopers met
tablets werken. “Bestelformulieren, demonstraties, brochures, presentaties, offertes, klantenbevragingen en -feedback, catalogi, het kan er allemaal op. Dat bracht ons op het idee onze kiosk om te vormen tot een interactieve portfolio die verkoopgesprekken ondersteunt”, legt Jan Dheedene uit.

“Het straffe aan IWT is dat ze ons hierin zijn blijven steunen. Het is niet omdat het project waarvoor we een subsidie hadden gekregen niet van de grond kwam, dat we geen subsidie meer kregen.” Voor zijn verkoopstool vond dINK wel snel een markt: de farmaceutische industrie. Die bleek uitermate geïnteresseerd omdat verkoopprocessen
er zeer gestructureerd verlopen. “We vonden vrij snel klanten. Maar omdat we enkel een
prototype hadden, was het nog te vroeg om investeerders aan te spreken”, vertelt Jan Dheedene.

Feedback

Om toch de nodige financiering te vinden, diende dINK een dossier in bij één van de voorlopers van Finmix. Finmix is een gratis initiatief van het Agentschap Ondernemen dat ondernemers de mogelijkheid geeft hun plan voor te leggen voor een panel van financieringsexperten. Het panel checkt de haalbaarheid en volledigheid van dat plan en informeert de ondernemer over de ideale financieringsmix.

“Zo ben ik in contact gekomen met de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). Via Cultuurinvest, een product van PMV en iVenture (investeringsfonds van IBBT dat nu iMinds heet, red.) hebben we een lening gekregen”, vertelt Jan Dheedene.

Met die middelen kon dINK zijn interactieve portfolio verder ontwikkelen, met succes. 2013 was een erg goed jaar, met een vijftiental klanten en een omzet van een half miljoen euro. Maar de markt staat niet stil. dINK heeft middelen nodig om personeel aan te werven en
om te investeren in internationale expansie en de evolutie van zijn product.

“Om die extra investeringen te kunnen doen, zijn we gestart met een nieuwe financieringsronde. Een van de eerste instrumenten die we daarvoor ingezet hebben, is
Finmix van het Agentschap Ondernemen. De grote meerwaarde van Finmix is dat je onmiddellijk feedback krijgt op je businessplan van verschillende partijen die allemaal mogelijke investeerders zijn”, legt Jan Dheedene uit.

Inmiddels ziet de toekomst er goed uit voor dINK. “Ons product loopt en er zijn geïnteresseerde investeerders. Finmix is voor mij een manier geweest om ons businessplan op orde te krijgen. De feedback die we daar kregen, was zeer waardevol. Op een halfuur geven zes financiële partijen de feedback die je anders in zes aparte sessies
moeten samenrapen.”