Liga voor Mensenrechten schiet Antwerps drugsbeleid af
Foto: REPORTERS
Het nieuwe drugsbeleid van Antwerpen is niet wettelijk. ‘Wat de stad doet, is een uitspraak van het Arbitragehof en een omzendbrief van het college van procureurs-generaal in de prullenmand smijten. Antwerpen creëert op die manier rechtsonzekerheid en -ongelijkheid’ zegt Jos Vander Velpen, de voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. Het parket ontkent de kritiek.

Na de aanpak van de drugsdealers richt de stad Antwerpen samen met het parket nu het vizier op de softdrugsgebruikers. Wie betrapt wordt met cannabis krijgt een boete van 75 euro, ook wie minder dan 3 gram op zak heeft.

Volgens Vander Velpen deed het Arbitragehof in 2004 een belangrijke uitspraak over de hoeveelheid cannabis die een burger mag bezitten. ‘In een omzendbrief uit 2005 schepte het college van procureurs-generaal daarover duidelijkheid: een meerjarige burger mag maximum 3 gram op zak hebben of 1 plantje. Dat schept duidelijkheid. Wat Antwerpen nu doet, is die uitspraak en die omzendbrief in de prullenmand gooien en doen alsof er niets gebeurd is’, aldus Vander Velpen.

Rechtsonzekerheid

De Liga voor Mensenrechten neemt het niet dat Antwerpen op die manier op zijn eentje een beleid uitstippelt dat alleen gebaseerd is op repressie. ‘Wij vinden dat er ook moet ingezet worden op informatie, hulpverlening en preventie’, benadrukt Vander Velpen.

Dit beleid creëert volgens de Liga rechtsonzekerheid en -ongelijkheid. ‘De stad maakt zo plaats voor twee categorieën van burgers. Geen enkele burger in Antwerpen mag nog een jointje roken, terwijl dat buiten Antwerpen wel mag. Dat kan niet’, aldus Vander Velpen. De Liga onderzoekt of het drugsbeleid van de stad juridisch kan aangevochten worden.

‘Kritiek is onterecht’

Het Antwerpse parket is het niet eens met de Liga voor Mensenrechten wanneer die zegt dat het nieuwe drugsbeleid van Antwerpen niet wettelijk is. Bij overlast kan er wel vervolgd worden, klinkt het.

‘In de omzendbrief wordt aan het strafrechtelijk vervolgen van cannabisbezit voor persoonlijk gebruik inderdaad de laagste prioriteit gegeven, maar de omzendbrief zegt ook dat in bepaalde gevallen, zoals bij overlast, daarvan kan worden afgeweken. Wij willen altijd het gesprek aangaan met de Liga, maar hun kritiek dat het nieuwe drugsbeleid onwettelijk zou zijn, is dus onterecht’, zegt Ken Witpas van het Antwerpse parket.