Universitaire wereld gaat in het verzet
Foto: put

De universitaire wereld komt in het geweer tegen de manier waarop ze gefinancierd wordt en de publicatie­-druk die ermee gepaard gaat. Dat meldt De Standaard in zijn ochtendkrant.

Met een open brief en een petitie trekt een groep academici het verzet op gang tegen de manier waarop de universiteiten en hogescholen gefinancierd worden. De Actiegroep Hoger Onderwijs, die de petitie lanceert, verwijt het beleid dat het ‘eenzijdig rekening houdt met kwantitatieve in plaats van kwalitatieve criteria’. Dat schept een ‘overdreven prestatiedruk’ en een ‘bureaucratisch klimaat’. Zij vragen dat het financieringssysteem herzien wordt.

Bij het begin van het academiejaar willen de initiatiefnemers de petitie met, zo hopen zij, meer dan duizend handtekeningen afgeven aan minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) en aan de rectoren.

De academische wereld schiet niet toevallig nu in actie. Het financieringsdecreet wordt geëvalueerd. De recente gevallen van wetenschappelijke fraude hebben het probleem ook onder de aandacht gebracht.

De petitie werd op 19 augustus online geplaatst en kreeg al meer dan 150 namen achter zich. Daar staan enkele opvallende tussen, zoals de nieuwe vicerector van de UGent, Freddy Mortier. Op de lijst figureren ook filosoof en politiek econoom Philippe Van Parys (UCL, KU Leuven, Oxford), politicoloog Carl Devos (UGent), politicoloog Dave Sinardet (VUB, UA), psycholoog Paul Verhaeghe (UGent), filosoof Patrick Loobuyck (UA) en geoloog Manuel Sintubin (KU Leuven).

Tegelijk schrijven vier professoren van Leuven, Gent en Antwerpen, onder wie historicus Bruno De Wever, in een opiniestuk dat het huidige systeem tot ‘bureaucratische waterhoofden’ leidt en het onderwijs ontmoedigt.