Wie alleen woont, raakt sneller verslaafd aan cannabis
Foto: belga

Jongvolwassenen die vaak cannabis roken, lopen een hoog risico om verslaafd te raken als ze alleen wonen, blowen om hun problemen te vergeten en in de financiële problemen raken. Dat staat in de ochtendkrant van De Standaard.

Er blijkt een duidelijk verband te bestaan tussen verslaafd raken en alleen wonen. Dat staat in het Need for Weed-onderzoek van het Nederlandse Trimbos-instituut in samenwerking met het Bonger Instituut voor Criminologie aan de Universiteit van Amsterdam.  

Sociaal-demografische factoren hadden geen invloed: of ze man of vrouw waren, werkten of werkloos waren, welke opleiding ze hadden genoten.

Daarnaast bleek uit het onderzoek ook een duidelijke correlatie tussen afhankelijk worden en de reden waarom mensen blowden. ‘Wie cannabis rookt om zijn problemen te vergeten, had een sterk verhoogde kans om er ook afhankelijk van te worden', zegt Trimbos-onderzoekster Peggy van der Pol.

Ook het aantal negatieve levensgebeurtenissen van het afgelopen jaar speelde een rol, zeker als gebruikers in de financiële problemen waren geraakt. Persoonlijkheidskenmerken zoals impulsiviteit speelden geen rol, maar wel of mensen eerder al symptomen van afhankelijkheid hadden ervaren: geen controle meer hebben over hun gebruik of er meer tijd aan besteden dan ze van plan waren.‘

Opmerkelijk nog was dat het cannabisgebruik zelf weinig impact had op het al dan niet verslaafd raken. Hoeveel joints men rookte, op welke leeftijd men was begonnen, waar men rookte, alleen of met vrienden, of hoe sterk de cannabis was.