Gedragscode voor leden koningshuis vastgelegd in wet
Foto: imageglobe
De regering-Di Rupo heeft duidelijk genoeg van de fratsen met leden van de koninklijke familie. Prins Laurent, prinses Astrid, koning Albert en koningin Fabiola, krijgen elk een dotatie. Maar in ruil daarvoor zullen ze in de pas moeten lopen. In het wetsvoorstel dat handelt over de dotaties zijn de gedragsregels opgenomen waaraan ze zich moeten houden.

Het is de allereerste keer dat de leden van de koninklijke familie een gedragscode opgelegd krijgen. De code geldt voor alle leden van de koninklijke familie en wordt ingeschreven in de dotatiewet. Bij inbreuken kan de regering aan de Kamer voorstellen om de dotatie van de overtreder in te houden.

In de toelichting bij de wettekst wordt uitdrukkelijk bepaald dat eerder aangegane verbintenissen moeten worden nageleefd. Zo moeten alle reizen die buiten de Europese Economische Ruimte gemaakt worden, in functie maar ook privé, gemeld worden aan de minister van Buitenlandse Zaken. Dit ‘om rekening te houden met de eventuele politieke implicaties’.

Voor de reizen waar het lid van de koninklijke familie contact zal hebben met de ‘hoge autoriteiten’ van het land, moet de toestemming van de minister van Buitenlandse Zaken gevraagd worden. Dezelfde regels gelden voor de contacten in ons land met internationale organisaties.'

Die regeling geldt niet voor Koning Filip. Die ontvangt immers geen dotatie die desgevallend verminderd of aangepast kan worden.

Keurslijf voor de koninklijke familie
Lees meer in de krant