De eedaflegging vindt zondag plaats voor de Verenigde Kamers, de gemeenschappelijke zitting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat in de plenaire vergadering van de Kamer.

Kamervoorzitter André Flahaut en Senaatsvoorzitter Sabine de Bethune gaven vrijdag, twee dagen voor de troonswisseling, uitgebreid toelichting.

Vrijdagmiddag zijn de werkzaamheden nog in volle gang, maar volgens Sabine de Bethune zullen die in de loop van vrijdagnacht klaar zijn. 'Dan kunnen zaterdag de details afgewerkt worden en de bloemenversiering aangebracht worden', zegt ze.

Flahaut en de Bethune gaven een overzicht van wie er tijdens de eedaflegging allemaal aanwezig zal zijn in het parlement. Dat zijn natuurlijk de Kamerleden en senatoren en de koninklijke familie, maar ook de ministers en staatssecretarissen van de federale regering en de deelstaatregeringen, de voorzitters van de deelstaatparlementen, hoge magistraten, vertegenwoordigers van de erkende godsdiensten, de Groep van 10, enzovoort.

Er zouden in totaal zo'n 500 à 600 aanwezigen moeten zijn. Een exact cijfers is er nog niet, want nog niet alle uitnodigingen werden beantwoord.